Rehras Sahib pdf

Rehras Sahib pdf: so dhar raag aasaa mehalaa 1 ik oa(n)kaar sathigur

prasaadh ||
so dhar thaeraa kaehaa so ghar kaehaa jith behi sarab samaalae ||
vaajae thaerae naadh anaek asa(n)khaa kaethae thaerae vaavanehaarae ||
kaethae thaerae raag paree sio keheeahi kaethae thaerae gaavanehaarae ||
gaavan thudhhano pavan paanee baisa(n)thar gaavai raajaa

dhharam dhuaarae ||
gaavan thudhhano chith gupath likh jaanan likh likh dhharam beechaarae ||
gaavan thudhhano eesar brehamaa dhaevee sohan thaerae sadhaa savaarae ||
gaavan thudhhano ei(n)dhr ei(n)dhraasan bait(h)ae dhaevathiaa dhar naalae ||
gaavan thudhhano sidhh samaadhhee a(n)dhar gaavan

Read also: Mahakal Chalisa PDF

thudhhano saadhh beechaarae ||
gaavan thudhhano jathee sathee sa(n)thokhee gaavan thudhhano

veer karaarae ||
gaavan thudhhano pa(n)ddith parran rakheesur jug jug vaedhaa naalae ||
gaavan thudhhano mohaneeaa man mohan surag mashh paeiaalae ||
gaavan thudhhano rathan oupaaeae thaerae at(h)asat(h) theerathh naalae ||
gaavan thudhhano jodhh mehaabal sooraa gaavan thudhhano

khaanee chaarae ||
gaavan thudhhano kha(n)dd ma(n)ddal brehama(n)ddaa kar kar

rakhae thaerae dhhaarae ||
saeee thudhhano gaavan jo thudhh bhaavan rathae thaerae

bhagath rasaalae ||
hor kaethae thudhhano gaavan sae mai chith n aavan naanak

kiaa beechaarae ||
soee soee sadhaa sach saahib saachaa saachee naaee ||
hai bhee hosee jaae n jaasee rachanaa jin rachaaee ||
ra(n)gee ra(n)gee bhaathee kar kar jinasee maaeiaa jin oupaaee ||

kar kar dhaekhai keethaa aapanaa jio this dhee vaddiaaee ||
jo this bhaavai soee karasee fir hukam n karanaa jaaee ||
so paathisaahu saahaa pathisaahib naanak rehan rajaaee ||1||
aasaa mehalaa 1 ||
sun vaddaa aakhai sabh koe ||
kaevadd vaddaa ddeet(h)aa hoe ||
keemath paae n kehiaa jaae ||
kehanai vaalae thaerae rehae samaae ||1||
vaddae maerae saahibaa gehir ga(n)bheeraa gunee geheeraa ||
koe n jaanai thaeraa kaethaa kaevadd cheeraa ||1||
rehaao || sabh surathee mil surath kamaaee ||
sabh keemath mil keemath paaee ||
giaanee dhhiaanee gur gurehaaee ||
kehan n jaaee thaeree thil vaddiaaee ||2||
sabh sath sabh thap sabh cha(n)giaaeeaa ||
sidhhaa purakhaa keeaa vaddiaaeeaa ||
thudhh vin sidhhee kinai n paaeeaa ||
karam milai naahee t(h)aak rehaaeeaa ||3||
aakhan vaalaa kiaa vaechaaraa ||
sifathee bharae thaerae bha(n)ddaaraa ||
jis thoo dhaehi thisai kiaa chaaraa ||

naanak sach savaaranehaaraa
aasaa mehalaa 1 ||
aakhaa jeevaa visarai mar jaao ||
aakhan aoukhaa saachaa naao ||
saachae naam kee laagai bhookh ||
outh bhookhai khaae chaleeahi dhookh ||1||
so kio visarai maeree maae ||
saachaa saahib saachai naae ||1||
rehaao || saachae naam kee thil vaddiaaee ||
aakh thhakae keemath nehee paaee ||
jae sabh mil kai aakhan paahi ||
vaddaa n hovai ghaatt n jaae ||2||
naa ouhu marai n hovai sog ||
dhaedhaa rehai n chookai bhog ||
gun eaeho hor naahee koe ||
naa ko hoaa naa ko hoe ||3||
jaevadd aap thaevadd thaeree dhaath ||
jin dhin kar kai keethee raath ||
khasam visaarehi thae kamajaath ||
naanak naavai baajh sanaath ||4||

Download Rehras Sahib pdf

Leave a Comment